Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Petrovce nad Laborcom.

Nadpis

Zverejnené

Informácia o podmienkach a práva hlasovať v referende: www.minv.sk/?referendum

10.11.2022

Prílohy

Popis

https://www.minv.sk/?referendum