Preskočiť na obsah

Cirkev

Významnú úlohu v živote obce zohrávalo náboženstvo. Od 14. storočia v obci stál murovaný rímskokatolícky kostol zasvätený Panne Márii. V období reformácie, najneskôr od roku 1618, Petrovce patrili k michalovskej kalvínskej farnosti podľa pravidla koho panstvo, toho náboženstvo.

Po roku 1661 v obci pôsobil evanjelický kňaz Juraj Budinský. Po obnovení michalovskej rímskokatolíckej farnosti koncom 17. storočia aj naša obec opäť pripadla pod túto farnosť. Na základe kanonickej vizitácie z roku 1749 sa dozvedáme, že v Petrovciach stál rímskokatolícky kostol zasvätený Svätému Jánovi Nepomuckému. Na jeho sviatok sa tu konala každoročná púť veriacich michalovskej farnosti.

Na začiatku 20. storočia postavili veriaci v obci (rímskokatolíci i grékokatolíci) terajší kostol zasvätený Najsvätejšej Trojici. Minimálne od polovice 18. storočia gréckokatolícki veriaci patria pod právomoc gréckokatolíckeho farára z Topolian. Na začiatku 21. storočia bol kostol rozšírený o prístavbu. Pri príležitosti 100. výročia výstavby kostola vysvätil túto prístavbu 12. júla 2003 arcibiskup Msgr. Alojz Tkáč.

V areáli cintorína bol v roku 2001 dokončený dom smútku.

Gréckokatolícka farnosť

Viac o farnosti

Rímskokatolícka farnosť

Viac o farnosti