Dokumenty na stiahnutie

rozpočet_na_rok_2020_a_2021

cenova_ponuka

Dohoda_o_PSVO.pdf

informačna_povinnosť_obec

informačna_povinnosť_zs_sj

interný predpis 1 – 2019 zv

komunálne_voľby_2018

výsledky voľby 2018

interný_predpis_1_2015_zv

návrh rozpočtu na rok 2017

oznámenie_o_počtu_poslancov_pnl

oznámenie_o_prerokovaní_zadania_verejnosť_petrovce nl

oznámenie_územný_plán_obce

rokovací_poriadok_obecného_zastupiteľstva_pnl

vyhlásenie_kandidatúry_poslanci

vyhlásenie_kandidatúry_starosta

zadanie_petrovce_nl_nvrh

Zverejnené 19. augusta 2019.
Upravené 28. mája 2020.