Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Mgr. Michal Polák

zástupca starostu obce

Milan Krajčík

poslanec OcZ

Ing. Ľubomír Tongeľ

poslanec OcZ

Ing. Lenka Pčolinská, PhD

poslankyňa OcZ

Ing. Juraj Talnagy

poslanec OcZ

Mirosláv Špák

poslanec OcZ

Anton Gačko

poslanec OcZ