Nízkouhlíková stratégia KSK – oznámenie o strategickom dokumente