Oznámenie o strategickom dokumente -Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie KSK na roky 2021 – 2027

Vyvesené
15. máj 2020
Upravené
Bez úpravy.
Kategória