Plán udržateľnej mobility KSK – záverečné stanovisko