Rozhodnutie o neobnovení školského vyučovania v ZŠ

Vyvesené
29. máj 2020
Upravené
Bez úpravy.
Kategória