Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania – stavba I/18 “ Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom“