Oznámenie o prerokovaní spoločného územného plánu obcí Petrovce n/L, Suché a Lesné a návrh k nahliadnutiu

Vyvesené
29. apr 2021
Zvesené
29. máj 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória