Distribúcia respirátorov do Vašich poštových schránok

Vážení občania

Obec v záujme zvýšenia ochrany pred nákazou koronavírusom distribuovala do Vašich poštových schránok ochranné respirátory FFP2. Dúfame, že aj touto pomocou dokážeme znížiť riziko nákazy tohoto vírusového ochorenia.

Ing. Štefan Rovňák – starosta obce

Zverejnené 17. februára 2021.
Bez úpravy .