Stavebný úrad

Obec Petrovce nad Laborcom na základe prenesených kompetencií štátu je stavebným úradom. Agendu vecí stavebných konaní vykonáva prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Strážskom.

Tlačivá k stavebným konaniam si môžete stiahnuť v kategórií „Dokumenty na stiahnutie“

Zverejnené 19. februára 2020.
Upravené 8. júna 2020.