Harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaného zberu

Obec Petrovce nad Laborcom zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu prostredníctvom Mestského podniku služieb mesta Strážske.

Zverejnené 19. februára 2020.
Upravené 8. júna 2020.