Samospráva

Ako vybavíte

Dokumenty na stiahnutie

Obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad

Odpadové hospodárstvo

Starosta

Stavebný úrad

Územný plán obce

Voľby

Zverejnené 28. mája 2019.
Bez úpravy .