Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Petrovce nad Laborcom.

Prieskum názorov na cyklotrasu

Vážení obyvatelia, radi by sme Vás požiadali o vyplnenie následujúceho dotazníka ohľadom cyklotrás na následujúcom linku: https://www.michalovce.sk/form/index?key=prieskum-nazorov-na-cyklotrasy

Sčítanie obyvateľov 2021

Obec Petrovce nad Laborcom pripomína obyvateľom obce, že v súčasnej dobe prebieha sčítanie obyvateľov 2021. Prosíme Vás, aby ste sčítanie vykonali každý jednotlivo do 31.3.2021 na www.scitanie.sk Ak má niekto so sčítaním problémy alebo nejasnosti nech kontaktuje obecný úrad počas pracovnej doby na tel. čísle 056 688 42 12.

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice vyzýva vlastníkov nehnuteľnosti v k.ú. Petrovce nad Laborcom, na vykonanie výrubu/okliesnenie stromov a iných porastov pod elektrickým vedením VN/VVN. Viac informácií v prílohe.

Zasielanie informácií o dianí v obci prostredníctvom sms

Vážení občania Pripravili sme pre Vás službu mobilný rozhlas, ktorou Vám obec zašle dôležité upozornenia, aktuality a iné informácie o dianí v obci sms – kou alebo e-mailom. Ako sa zaregistrovať je uvedené v priloženom informačnom plagáte. Ak už máte stiahnutú mobilnú aplikáciu nie je potrebné registrovať zasielanie smskami, aby Vám zbytočne dvojmo neprichádzali upozornenia.… Čítať viac

Distribúcia respirátorov do Vašich poštových schránok

Vážení občania Obec v záujme zvýšenia ochrany pred nákazou koronavírusom distribuovala do Vašich poštových schránok ochranné respirátory FFP2. Dúfame, že aj touto pomocou dokážeme znížiť riziko nákazy tohoto vírusového ochorenia. Ing. Štefan Rovňák – starosta obce