Verejné obstarávanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Petrovce nad Laborcom.

Nadpis

Zverejnené

Výzva na predkladanie ponúk – „Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Petrovce n/Laborcom ako prostriedok sociálno-ekonomickej integrácii MRK“

11.2.2022

Výzva na predkladanie ponúk – „PD stavby: Rozšírenie vodovodu Petrovce n.L. – Ortáš“

5.3.2021

Výzva na predkladanie ponúk – „PD stavby: Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. – Ortáš + rekonštrukcia ČS v obci“

4.3.2021

Výzva na predkladanie ponúk – PD stavby Kanalizácia Petrovce n/L – výtlačné potrubie a ČS

3.3.2021