Verejné obstarávanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Petrovce nad Laborcom.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Výzva na predkladanie ponúk – „PD stavby: Rozšírenie vodovodu Petrovce n.L. – Ortáš“
05-03-2021
Výzva na predkladanie ponúk – „PD stavby: Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. – Ortáš + rekonštrukcia ČS v obci“
04-03-2021
Výzva na predkladanie ponúk – PD stavby Kanalizácia Petrovce n/L – výtlačné potrubie a ČS
03-03-2021