Obec v kocke

Rieka

Laborec

Kraj

Košický

Okres

Michalovce

Rozloha

1021,70 ha

terasovité piesčité štrky

Najstaršie horniny

Katastrálne územie

tvar kruhu

Nadmorská výska

118 m n.m

Zverejnené 9. februára 2020.
Upravené 24. februára 2020.