Preskočiť na obsah

Sučasnosť

Obec je elektrifikovaná, má 4 trafostanice, Jedna trafostanica je umiestnená pri ČOV. V obci je verejné osvetlenie, ovládané 2 fotobunkami. Obec je plne splynofikovaná STL rozvodmi plynu. Vybudovaný má verejný vodovod. Rozostavaná je kanalizácia na odvádzanie splaškových vôd. Vývoz odpadu vykonávajú Technické služby Strážke. Realizuje sa separovaný zber odpadu – sklo a plasty. Telekomunikačná sieť je vzdušná a káblová. Obec je napojená na digitálnu telefónnu ústredňu. Nachádza sa tu jeden verejný telefónny automat. Rozhlas je zavedený v obci aj v časti Ortaš. Zavedený je aj internet, na ktorý je napojený okrem obyvateľov aj obecný úrad aj materská škola, kde je zriadená verejná počítačová učebňa. Zdravotnícku starostlivosť v obci zabezpečuje štvorica ošetrovateliek. Zabezpečujú vystavovanie receptov u lekára, vyzdvihnutie liekov a donášku liekov do domácností. Starajú sa o bezpróblemový priebeh liečby aj denného režimu starších obyvateľov obce. V obci je vybudovaný v areáli cintorína dom smútku, dokončený bol v roku 2001.

V obci sa nachádzajú 2 kultúrne pamiatky. Prvou je rímskokatolícky kostol – Najsvätejšej Trojice, ktorého veža tvorí výškovú dominantu obce. V rokoch 2001-2002 bola vykonaná komplexná rekonštrukcia kostola s prístavbou. Taktiež bol vyvesený kríž a bola prekrytá veža kostola. Využíva sa aj pre gréckokatolícke bohoslužby. Druhou je Pamätník padlým vo svetových vojnách.

V obci sa nachádzajú podnikateľské subjekty:

Ing. Andrej Paulína, BIOVEX – spracovanie liečivých rastlín
Ing. Ivan Kačúr – poľnohospodárstvo
Michal Jasovský – poľnohospodárstvo
Ľuboš Hluška – zákazková stolárska výroba
Ing.Michal Štefančík – poľnohospodárstvo