Odpadové hospodárstvo

Harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaného zberu

Separovaný zber

Zverejnené 19. februára 2020.
Upravené 8. júna 2020.