Fotogalérie

V. reprezentačný ples obce 1.2.2020

755. výročie prvej písomnej zmienky – prvý deň

755. výročie prvej písomnej zmienky – druhý deň

Čistenie melioračného kanála – február 2011

Konsekrácia chrámu

Materská škola – Deň športu

Materská škola – koncoročný výlet

Materská škôlka – výlet a rozlúčka

Materská škola – karneval

Návšteva z Michalovskej hvezdárne – september 2011

Petrovský cintorín

Program rozvoja vidieka – rok 2011

Stavebné práce v obci -úprava okolia ihriska TJ PnL Október 2011

Stretnutie s jubilantmi 2010

Výstavba vodojemu – Október 2011

Základná škola – karneval 2012

Mikuláš MŠ 2020