Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Petrovce nad Laborcom.

Nadpis

Zverejnené

Návrh: VZN č.2/2023

30.11.2022

Prílohy

Popis

č.2/2023

Všeobecne záväzne nariadenie obce Petrovce nad Laborcom o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v ŠJ v Petrovciach nad Laborcom