Obnovenie vyučovania v ZŠ

26.2.2021 zverejnil/a petrovce_obec.

Obec Petrovce nad Laborcom na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach vydala rozhodnutie o obnovení vyučovania v ZŠ