Obnovenie vyučovania v ZŠ

Obec Petrovce nad Laborcom na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach vydala rozhodnutie o obnovení vyučovania v ZŠ

Zverejnené 26. februára 2021.
Bez úpravy .