Preskočiť na obsah

Slávenie verejných bohoslužieb

Zverejnené 6.5.2020.

Drahí veriaci od 6. mája 2020 je dovolené sláviť verejné bohoslužby, za účasti veriacich. Vstup do kostola je dovolený len s rúškom. Pred vstupom do kostola je potrebné dezinfikovať si ruky alebo používať ochranné rukavice. Rozostupy medzi ľuďmi v kostole musia byť aspoň 2 metre. Účasť veriacich na bohoslužbách je dobrovoľná aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Zároveň bude pokračovať vysielanie bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

Kostol sa otvorí pol hodiny pred svätou omšou.

Duchovný otec Emil