Zasielanie informácií o dianí v obci prostredníctvom sms

Vážení občania

Pripravili sme pre Vás službu mobilný rozhlas, ktorou Vám obec zašle dôležité upozornenia, aktuality a iné informácie o dianí v obci sms – kou alebo e-mailom. Ako sa zaregistrovať je uvedené v priloženom informačnom plagáte.

Ak už máte stiahnutú mobilnú aplikáciu nie je potrebné registrovať zasielanie smskami, aby Vám zbytočne dvojmo neprichádzali upozornenia.

Ing. Štefan Rovňák – starosta obce

Zverejnené 17. februára 2021.
Bez úpravy .