ŽSR – Oznámenie o začatí stavebného konania

Zverejnené 2. marca 2021.
Bez úpravy .