Preskočiť na obsah

Jubilanti 2020

Zverejnené
18. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
18. októbra 2020

Október je tradične mesiac úcty k starším. V našej obci je už dlhoročným zvykom stretnutie s občanmi, ktorí v danom roku slávia okrúhle jubileum alebo sa dožívajú viac ako 80 rokov života. Nuž kvôli pandémii korona vírusu to v tomto roku žiaľ nie je možné. V žiadnom prípade sme ale na našich jubilantov nezabudli a každému doručili malý darček v podobe sklenenej vianočnej gule s ručne maľovaným motívom svätej rodiny a jednorazového ochranného rúška. Dúfame, že sme ich aj v tomto nepriaznivom čase trochu potešili. Samozrejme im v mene celej obce srdečne gratulujeme k životným jubileám a prajeme najmä zdravie, pokoj, veľa trpezlivosti so súčasnými obmedzeniami a hojné Božie požehnanie.

Ing. Štefan Rovňák – starosta obce