Nízkouhlíková stratégia KSK 2030 – rozsah hodnotenia strategického dokumentu

Zverejnené
19. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. januára 2021