Oznámenie o strategickom dokumente -Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie KSK na roky 2021 – 2027

Zverejnené
15. mája 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. mája 2020