Oznámenie zriaďovateľa o otvorení MŠ

Upravené
28. máj 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
25. mája 2020