Sčítanie obyvateľov, bytov a domov 2021

Zverejnené
3. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. marca 2021