Oznámenie o počte utvorených okrskov

Zverejnené
10. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 10. novembra 2022
Kategória

Prílohy