Preskočiť na obsah

VZN č.2/2016 – O nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Petrovce n/L