Preskočiť na obsah

VZN č.1/2023 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce n/L