Preskočiť na obsah

VZN č.2/2018 – Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky