Preskočiť na obsah

Zámer prevodu akcií obce Petrovce n/L tvoriacich podiel na základnom imaní Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. formou obchodnej verejnej súťaže