Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí konania vo veci pričlenenia poľovných pozemkov k poľovnému revíru Laborec Michalovce – verejná vyhláška